Skip to main content
cikkekelőző séták

Magdolna Negyed Program II – összefoglaló

By 2011.10.15.november 21st, 2013No Comments

klikk a kép nagyításához

A Magdolna Negyed Program II rövid összefoglalója
Kivonat a Záró Projekt Előrehaladási Jelentésből

A szociális rehabilitációs projekt keretében a minőségi oktatás alprogramon belül egyrészt megtörtént a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ energiahatékonysági (170db hőszigetelt nyílászáró cseréje) és akadálymentesítési célú felújítása (lépcsőjáró, mozgássérült lift, akadálymentes WC). A nyitott intézményi programok támogatása céljából a pincében klubhelyiség (80nm) lett kialakítva sportpadlóval ellátva a hozzá tartozó 48nm-es pincerész felújításával, szabadidős, sport és más klubfoglalkozások számára. Az iskolában a projekt keretében számos délutáni foglalkozásra, szabadidős programra, táboroztatásra került sor.

A közösségfejlesztési alprogramon belül a Közösségi Ház és az iskola szomszédságában közösségi célú sportudvar lett kialakítva, statikai okok miatt lebontott önkormányzati bérház helyén 2db többfunkciós sportpályával (kispályás futball, kézilabda, kosárlabda, röplabda).
Ezen felül a Közösségi Ház programjai között több száz állandó (festőműhely, kamaszklub, KÁVA Drámadrom, ZÖFI alkotóklub, 21. színház szakkör, baba-mama klub, kézműves foglalkozás, földkörüli túra, játszóház, Hip-Hop, karate klub, stb.) és időszakos (Magdolna Napok, Kesztyűgyári Szieszták, Kesztyűgyári Karácsony, Mikulás ünnepség, Egészségnap, stb.) kulturális, oktatási és sport program megvalósítására került sor 150 szakmai és civil partner bevonásával.
Szociális és bűnmegelőzési alprogram keretében ún. szomszédsági rendőr/gondnok projektelem valósult meg. A városnegyed területén folyamatos járőrözésre került sor, konzultációk és képzések lebonyolításával.
Közterületi szociális/drogmunka program során a Megálló Csoport Alapítvány a negyed területén, illetve a József u. 49. sz. alatti ingatlanban látták el feladatukat. A teljes program során a közösségi alapellátásba 20fő; a drop-in ellátásba 123fő, az utcai megkereső szolgáltatással összesen 523főt tudtak elérni. Az éjszakai ping pong szolgáltatást összesen 276fő vette igénybe.
Biztonságos kapu, biztonságos közterület projektelem keretében két főtevékenység zajlott. Egyrészt lezajlott a negyed „legfertőzöttebb” utcaszakaszainak felügyelete szociális munkások segítségével a Menhely Alapítvány közreműködésével. Fő tevékenységeik a hajléktalan emberek utcai szociális munkakeretében való ellátása, és a hajléktalan emberek alkalmi foglalkoztatásának elősegítése. Magdolna negyedben a közterületek takarításán – heti két napban, 293 alkalommal, összesen 22főt foglalkoztattak. A program során munkát vállalók többsége a jövedelméből javítani tudta életminőségét. Másrészt a 16 felújított bérházban belső kamerarendszer kiépítése történt meg a kapu, a kapualj és a belső udvar védelmére.
Az épületfelújítás a lakosság bevonásával alprogram társasházi projekteleme keretében 7 társasházi épület részleges felújítása történt meg.
A komplex beavatkozások részeként megújult 4 önkormányzati tulajdonú szociális bérház utcai homlokzata, 10 bérház részleges, 2 bérház teljes felújítása. Összesen 430 szociális bérlakás esetében javultak jelentősen a lakhatás körülményei. A komfort nélküli lakások aránya 56%-ról 12%-ra csökkent.
A közterület-rehabilitációs beavatkozások során megújultak a korábban felújított Mátyás téri parkhoz csatlakozó közterületek. A tér nyugati és déli oldalán kétirányú közúti forgalmi rend létesült a csatlakozó járdafelületek felújításával.
A Koszorú és Tavaszmező utca torkolatában a Tavaszmező utcai sétáló utcához csatlakozó forgalom-csillapított, díszburkolattal ellátott utcaszakasz került kialakításra. A tér északi és keleti oldalán a közúti forgalom megszüntetése mellett díszburkolattal, új közvilágítással, és jelentős új zöldfelülettel ellátott sétálóutca létesült, csőszházzal és nyilvános WC-épülettel. A közterület biciklitárolókkal, padokkal, szemét-, és kutyapiszok gyűjtőkkel, és sakkasztalokkal lettek felszerelve.
A közterület-rehabilitáció részeként közösségi célú szabadidő-, és sportudvar létesült a Dankó utca 18. szám alatti korábbi foghíjtelken kispályás futball és kézilabda számára sportpályával, nyilvános WC és szertár épülettel, jelentős zöldfelülettel szegélyezve.
A képzési és foglalkoztatási alprogram részeként egyrészt OKJ-s képzési programok megvalósítására került sor, mint pl.: vendéglátó-eladó (11fő), számítógép-kezelő (38fő), web-szerkesztő (15fő), villanyszerelő (12fő) és ingatlan fenntartó-karbantartó (17fő) tanfolyam. Ezen felül a foglalkoztatási projektelemhez kapcsolódóan álláskereső klub működött a Közösségi Házban, és negyedévente a területileg illetékes munkaügyi központtal együttműködésben állásbörzékre és munkaügyi fórumokra került sor. Ezen felül a nők munkába állását segítő foglalkozások, és felnőttek 8 osztályos felzárkóztató tanfolyam megvalósítása zajlott.
A gazdasági célú beavatkozások részeként szolgáltatásbővítés keretében 5db önkormányzati helyiség kedvezményes bérbeadásával támogatta a program a városrészbe költöző kezdő vállalkozásokat, amelyek az alábbi szolgáltatásokat nyújtják: varroda, fodrászat, kávézó, életviteli tanácsadás és szociális diszkont.

Budapest, 2011. július