A Csarnok téri transzformátorház a közelmúltban került ismét a figyelem középpontjába, mivel 50 évvel elkészülte után a téren ismét nagy építkezés kezdődött: a háztömb északi oldalának lezárását is biztosító trafó elé egy szálloda épül, ezzel megváltoztatva a teljes környezetét is.
Az építkezés már a felszín fölötti szerkezeteknél tart, így már nem sokáig látható a Léstyán Ernő által tervezett trafó főhomlokzata, mely eddig az épület legismertebb arca volt. A bejárás során megismerhetjük az eddig nem látott udvari homlokzatokat, és a ház belső elrendezését, mely a szálloda megépülése után veszíteni fog az eredeti térélményből. A mostani látogatás valószínűleg az utolsó lehetőség, hogy a tervező elképzelésének megfelelő formában láthassuk a trafót, mely az első – és egyben legfontosabb – volt a belvárosban épült három épülete közül.

Léstyán Ernő az épületről:

„Az állomás elhelyezését az energiaigény, a fogyasztói súlypont szabta meg, a kijelölt Csarnok tér, Közraktár utca, Imre utca és a meglévő Mátyás utcai lakóházak tűzfala által lezárt területen. Városrendezési előírás volt a tűzfalak Csarnok tér felőli takarása oly módon, hogy a kialakuló új tér még számottevő zöld terület kialakítását lehetővé tegye.
Az elmúlt évtizedekben a városon belül a lakóházak közé épült transzformátorállomások külső megjelenésükben, városképi szempontból úgyszólván mint lakóházak jelentek meg. Ezen épület külső megjelenésében szakít a városi belsőtéri alállomásoknál megszokott megjelenési formával. Az épület rendeltetése nem indokolja a lakóépületeknél szükségszerű homlokzati megnyitást, sőt bizonyos fokig az elzárkózást és a befelé fordulást igényli. A városképbe való illeszkedést – nem tagadva ipari épület jellegét – tömegalakításával és homlokzati felületképzésével kellett biztosítani.”